ODOO

Odoo là một bộ phần mềm quản lý kinh doanh, tích hợp đầy đủ và tùy biến. Odoo tích hợp CRM, bán hàng, quản lý dự án, sản xuất, kiểm kê, kế toán, quản lý nhân sự, hoạt động tiếp thị, công cụ hỗ trợ khách hàng và các nhu cầu kinh doanh khác vào một giải pháp phần mềm duy nhất

Odoo là phần mềm quản lý doanh nghiệp hoàn hảo, để đáp ứng nhu cầu của các công ty thuộc mọi quy mô và ngân sách, trong tất cả các lĩnh vực hoạt động

Odoo • Văn bản và hình ảnh

ODOO LÀ PHẦN MỀM LINH HOẠT TÍCH HỢP VÔ VÀN ỨNG DỤNG

 TUYỆT VỜI CHO DOANH NGHIỆP 

Với hơn 10.000 ứng dụng Odoo, ERP nguồn mở này đáp ứng tất cả các nhu cầu kinh doanh: Không cần thêm giao diện giữa các phần mềm khác nhau. Các ứng dụng Odoo được tích hợp hoàn hảo với nhau, cho phép bạn tự động hóa hoàn toàn các quy trình kinh doanh của mình

Odoo • Văn bản và hình ảnh

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 

Khách hàng của chúng tôi hài lòng với chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp cho họ. 

50,000+ công ty đang sử dụng hệ thống để phát triển việc kinh doanh của họ.

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.