G-ERP - Hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn cầu
Chat với nhà cung cấp , tạo mẫu tin nhắn, gửi tin nhắn cho nhà cung cấp từ purchase và gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho nhà cung cấp tại Purchase
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Tạo tin nhắn mẫu

Tạo tin nhắn mẫu

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ purchase tới Zalo khách hàng

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ purchase tới Zalo khách hàng

Danh sách chức năng

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có trong phân hệ purchase tới Zalo khách hàng

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có trong phân hệ purchase tới Zalo khách hàng

Tương tác với khách hàng Zalo thông qua ứng dụng Odoo

Tương tác với khách hàng Zalo thông qua ứng dụng Odoo

Odoo • Text and Image

Tạo tin nhắn mẫu

Tạo tin nhắn mẫu

Odoo • Image and Text

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ purchase tới Zalo khách hàng

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ purchase tới Zalo khách hàng

Odoo • Text and Image

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có trong phân hệ purchase tới Zalo khách hàng

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có trong phân hệ purchase tới Zalo khách hàng

Odoo • Image and Text
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment