G-ERP - Gửi tin nhắn zns tới nhiều khách hàng từ phân hệ account
Gửi tin nhắn zns tới nhiều (hoàng loạt) khách hàng từ phân hệ account
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Gửi tin nhắn ZNS cho nhiều (hàng loạt) khách hàng

Kế thừa tính năng từ module zalo_configuration, zalo_zns_connector và module zalo_zns_connector_template_base Gửi tin nhắn ZNS cho nhiều (hàng loạt) khách hàng

Danh sách chức năng

Gửi tin nhắn zns tới nhiều (hoàng loạt) khách hàng từ phân hệ account

Kế thừa tính năng từ module zalo_configuration, zalo_zns_connector và module zalo_zns_connector_template_base Gửi tin nhắn zns tới nhiều (hoàng loạt) khách hàng từ phân hệ account

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment