G-ERP - Kết nối hệ thống hóa đơn điện tử viettel với hệ thống Odoo
Kết nối hệ thống hóa đơn điện tử viettel với hệ thống Odoo
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Cấu hình hệ thống tích hợp hóa đơn điện tử viettel vào Odoo

Cấu hình hệ thống tích hợp hóa đơn điện tử viettel vào Odoo

Tạo và phát hành hóa đơn

Tạo và phát hành hóa đơn

Tải file hóa đơn PDF về

Tải file hóa đơn PDF về

Hủy hóa đơn đã phát hành

Hủy hóa đơn đã phát hành

Danh sách chức năng

Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

Lập hóa đơn điều chỉnh giá trị (tiền)

Lập hóa đơn điều chỉnh giá trị (tiền)

Thay thế hóa đơn

Thay thế hóa đơn

Cấu hình hệ thống tích hợp hóa đơn điện tử viettel vào Odoo

Cấu hình hệ thống tích hợp hóa đơn điện tử viettel vào Odoo

Odoo • Text and Image

Tạo và phát hành hóa đơn

Tạo và phát hành hóa đơn

Odoo • Image and Text

Tải file hóa đơn PDF về

Tải file hóa đơn PDF về

Odoo • Text and Image

Hủy hóa đơn đã phát hành

Hủy hóa đơn đã phát hành

Odoo • Image and Text

Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

Odoo • Text and Image

Lập hóa đơn điều chỉnh giá trị (tiền)

Lập hóa đơn điều chỉnh giá trị (tiền)

Odoo • Image and Text

Thay thế hóa đơn

Thay thế hóa đơn

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment