Tạo mã Qr code cho biên lai thanh toán tại POS
Tạo mã Qr code cho biên lai thanh toán tại POS
13 tháng 4, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt

Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt Lưu ý : Trong qrcode này có phần ghi chú tương ứng số đơn hàng trên hệ thống ERP để sau này kế toán lấy thông tin từ ngân hàng về sẽ khớp nối với đơn hàng của khách hàng đã trả hay chưa.

Danh sách chức năng

Quy trình

Quy trình

Cấu hình các thông số tài khoản, ngân hàng người thụ thưởng

Cấu hình các thông số tài khoản, ngân hàng người thụ thưởng tại Bán hàng/Cấu hình/Thiết lập/QR code Các thông số quan trọng là ngân hàng, tài khoản người thụ hưởng, tên người thụ hưởng.

Odoo • Text and Image

Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt

Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt Lưu ý : Trong qrcode này có phần ghi chú tương ứng số đơn hàng trên hệ thống ERP để sau này kế toán lấy thông tin từ ngân hàng về sẽ khớp nối với đơn hàng của khách hàng đã trả hay chưa.

Odoo • Image and Text

Quy trình

Quy trình

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment