Tạo zalo chat trên website | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM
Tạo zalo chat trên website
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Đăng ký và xác thực tài khoản OA Zalo

Đăng ký và xác thực tài khoản OA Zalo

Cấu hình kết nối OA Zalo với website Odoo

Cấu hình kết nối OA Zalo với website Odoo

 

Chat zalo ngoài website

Chat zalo ngoài website

Quản lý, chat và làm việc với tin nhắn tại OA Zalo

Quản lý, chat và làm việc với tin nhắn tại OA Zalo

Cấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Màn hình chat zalo OA trên website

Màn hình chat zalo OA trên website

trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment