G-ERP - Tích hợp tính năng tạo mẫu tin nhắn zalo giúp tiết kiệm thời gian
Thêm tính năng tạo mẫu tin nhắn zalo giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian. Mẫu tin nhắn này có thể dùng để gửi trực tiếp từ các phân hệ của Odoo (contact, crm, sale order, invoice, product, stock picking)
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Tương tác với khách hàng Zalo thông qua ứng dụng Odoo

Tương tác với khách hàng Zalo thông qua ứng dụng Odoo

Danh sách chức năng

Tạo template tin nhắn OA Zalo từ Odoo

Tạo template tin nhắn OA Zalo từ Odoo

Tạo template tin nhắn OA Zalo từ Odoo

Tạo template tin nhắn OA Zalo từ Odoo

Odoo • Text and Image

Gửi mẫu tin nhắn từ các phân hệ của Odoo tới Zalo

Gửi mẫu tin nhắn từ các phân hệ của Odoo tới Zalo

Odoo • Image and Text
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment