G-ERP - Giải pháp erptoancau tương tác qua lại với khách hàng qua giao diện Thảo luận của Odoo
Tương tác qua lại với khách hàng bằng chat text, icon, file, hình ảnh, ... qua giao diện Thảo luận của Odoo
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Tương tác với khách hàng bằng chat text

False

Tương tác với khách hàng bằng cách bày tỏ cảm xúc qua icon

Tương tác với khách hàng bằng cách bày tỏ cảm xúc qua icon

Danh sách chức năng

Tương tác với khách hàng qua file, hình ảnh, ...

Tương tác với khách hàng qua file, hình ảnh, ...

Tương tác với khách hàng bằng chat text

Tương tác với khách hàng bằng chat text

Odoo • Text and Image

Tương tác với khách hàng bằng cách bày tỏ cảm xúc qua icon

Tương tác với khách hàng bằng cách bày tỏ cảm xúc qua icon

Odoo • Image and Text

Tương tác với khách hàng qua file, hình ảnh, ...

Tương tác với khách hàng qua file, hình ảnh, ...

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment