Sản phẩm chi phí là gì? Cách thiết lập sản phẩm trong mô đun Chi phí
Sản phẩm chi phí là gì? Cách thiết lập sản phẩm trong mô đun Chi phí
20 tháng 2, 2024 bởi
Phạm Thị Thúy
| No comments yet
 


Khái niệm về sản phẩm chi phí trong Odoo


Trong Odoo, "sản phẩm chi phí" (Expense Product) là một loại sản phẩm được sử dụng để đại diện cho các khoản chi phí, phí dịch vụ hoặc các mặt hàng khác không phải là hàng hóa vật lý mà bạn có thể mua hoặc bán. Cụ thể, sản phẩm chi phí thường được sử dụng để ghi nhận các chi phí hỗ trợ hoặc phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như chi phí vận chuyển, chi phí bảo trì, phí dịch vụ, chi phí hành chính, và các loại chi phí khác.

Việc sử dụng sản phẩm chi phí trong Odoo giúp bạn có thể quản lý và theo dõi các khoản chi phí một cách tổ chức và hiệu quả. Bằng cách sử dụng sản phẩm chi phí, bạn có thể:

- Ghi nhận và phân loại các khoản chi phí một cách chi tiết và rõ ràng.
- Theo dõi các khoản chi phí theo dự án, bộ phận hoặc nguồn tài chính khác nhau.
- Tính toán và báo cáo về tổng chi phí của doanh nghiệp theo các tiêu chí khác nhau.
- Quản lý quy trình xác nhận và thanh toán cho các khoản chi phí.


Sản phẩm chi phí trong Odoo thường được sử dụng kết hợp với các mô-đun khác như Quản lý Dự án, Quản lý Kế toán, hoặc Quản lý Mua hàng để tạo ra một hệ thống quản lý chi phí toàn diện và hiệu quả.

Cách cầu hình thiết lập sản phẩm chi tiêu trong Odoo


Trước khi bắt đầu ghi nhận các khoản chi phí, bạn cần thiết lập các "Sản phẩm Chi tiêu" theo đường dẫn: Mô đun Chi phí -> Cấu hình -> Danh mục chi phí.

Các bước để tạo sản phẩm chi phí


- Bạn chọn "Tạo"

- Nhập "Tên Sản phẩm"

- Nhập "Kiểu Sản phẩm": 

     + Tiêu dùng: Dùng cho các sản phẩm tiêu dùng nội bộ, chỉ quản lý số lượng, không quản lý bút toán kho.

     + Dịch vụ: Sử dụng cho các sản phẩm kiểu dịch vụ.

     + Có thể lưu kho: Dùng cho các sản phẩm nhập về bán hoặc các sản phẩm nhập về dùng dần.

- Nhập Giá vốn nếu như khoản chi phí đó có giá cố định. Nếu không, hãy giữ Giá vốn ở 0,00, nhân viên sẽ báo cáo chi phí thực tế trên mỗi khoản chi phí.

- Chọn Đơn vị tính.

- Nhập Mã nội bộ: Là mã viết tắt của sản phẩm.

- Nhập thông tin Kế toán:

     + Tài khoản chi phí: Nếu kế toán muốn thiết lập cho sản phẩm chi tiêu này vào một tài khoản chi phí riêng.

     + Thuế nhà cung cấp: Thuế áp dụng khi mua hàng.

     + Thuế Khách hàng: Nếu có nhu cầu tái xuất lại hoá đơn này cho khách hàng. Trường thông tin này sẽ xuất hiện khi bạn chọn Giá vốn hoặc Giá bán tại Chi phí Tái xuất hoá đơn.

- Chọn Chính sách Xuất Hoá đơn: Khi Chi tiêu này gắn với Sản phẩm cần xuất hoá đơn cho khách hàng, chính sách xuất hoá đơn sẽ theo hai cách:

     + Theo số lượng đặt hàng: Số lượng và giá trị hàng hoá trên hoá đơn dựa vào số lượng và giá trị trên đơn hàng bán mà không phụ thuộc vào việc giao từ kho hay chưa.

     + Theo số lượng bàn giao: Số lượng và giá trị hàng hoá trên hoá đơn dựa vào số lượng hàng giao ở kho giao với giá trị trên đơn hàng bán.

- Chọn Chi phí Tái xuất hoá đơn:

     + Không: Chi tiêu gắn với sản phẩm này sẽ không có nhu cầu tái xuất hoá đơn lại cho khách hàng.

     + Theo Giá vốn: Chi tiêu gắn với sản phẩm này xuất hoá đơn lại cho khách hàng với giá bằng giá thực tế mà công ty đã chi trả.

     + Giá bán: Chi tiêu gắn với sản phẩm này xuất hoá đơn lại cho khách hàng với giá bán được công ty quy định.

- Sau đó nhấn Lưu, hệ thống đã tạo thành công Sản phẩm Chi tiêu.

Trên đây là cách tạo một sản phẩm chi phí trong Odoo. Để hiểu hơn về Odoo và có giải pháp phù hợp với doanh nghiệp khi triển khi Odoo. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin bên dưới:

Địa chỉ: 16/117 Nguyễn Sơn, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +(084)943730142
Email: erptoancau@gmail.com
Website: https://erptoancau.comĐăng nhập to leave a comment