Frequently Asked Questions | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

Trợ giúp

Xin chào!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

This community is for professional and enthusiast users, partners and programmers. You can ask questions about:

 • Làm sao để cài đặt Odoo trên một cơ sở hạ tầng cụ thể,
 • Làm sao để cấu hình hoặc tùy chỉnh Odoo để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp,
 • cách tốt nhất để sử dụng Odoo để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp,
 • Làm sao để phát triển tính năng theo nhu cầu của bạn,
 • câu hỏi liên quan đến dịch vụ của Odoo.

Before you ask - please make sure to search for a similar question. You can search questions by their title or tags. It’s also OK to answer your own question.

Please avoid asking questions that are too subjective and argumentative or not relevant to this community.

You should only ask practical, answerable questions based on actual problems that you face. Chatty, open-ended questions diminish the usefulness of this site and push other questions off the front page.

To prevent your question from being flagged and possibly removed, avoid asking subjective questions where …

 • mỗi câu trả lời là giá trị ngang nhau: “______ yêu thích của bạn là gì ?”
 • câu trả lời của bạn được cung cấp cùng với câu hỏi và bạn mong đợi nhiều câu trả lời hơn: Tôi sử dụng ______ cho ______, còn bạn?
 • không có vấn đề thực sự nào cần giải quyết: "Tôi rất tò mò liệu người khác cảm thấy như tôi."
 • chúng tôi đang được hỏi một câu hỏi giả định, kết thúc mở: "Chuyện gì xảy ra nếu ______?"
 • đó là một câu nói được ngụy trang dưới dạng một câu hỏi: "______ thật tệ, tôi nói vậy có đúng không?"

If you fit in one of these example or if your motivation for asking the question is “I would like to participate in a discussion about ______”, then you should not be asking here but on our mailing lists. However, if your motivation is “I would like others to explain ______ to me”, then you are probably OK.

(Phần trên được điều chỉnh từ câu hỏi thường gặp về Stackoverflow.)

Hơn nữa:

 • Câu trả lời không nên thêm hoặc mở rộng câu hỏi . Thay vào đó, hãy chỉnh sửa câu hỏi hoặc thêm một bình luận.
 • Câu trả lời không nên bình luận câu trả lời khác. Thay vào đó thêm một nhận xét về các câu trả lời khác.
 • Câu trả lời không nên chỉ hướng vào các câu hỏi khác . Thay vào đó hãy thêm một dấu hiệu nhận xét câu hỏi "Có thể trùng lặp ...". Tuy nhiên, bạn có thể bao gồm các liên kết đến các câu hỏi hoặc câu trả lời khác cung cấp thông tin bổ sung có liên quan.
 • Câu trả lời không nên chỉ cung cấp một liên kết một giải pháp. Thay vào đó cung cấp văn bản mô tả giải pháp trong câu trả lời của bạn, ngay cả khi đó chỉ là một bản sao. Liên kết được hoan nghênh, nhưng nên bổ sung để trả lời, giới thiệu nguồn hoặc đọc thêm.

Answers should not add or expand questions. Insteadeither edit the question or add a comment.

Câu trả lời không nên bình luận câu trả lời khác. Thay vào đó thêm một nhận xét về các câu trả lời khác.

Answers shouldn't just point to other questions.Instead add a comment indicating "Possible duplicate of...". However, it's fine to include links to other questions or answers providing relevant additional information.

Câu trả lời không nên chỉ cung cấp một liên kết một giải pháp. Thay vào đó cung cấp văn bản mô tả giải pháp trong câu trả lời của bạn, ngay cả khi đó chỉ là một bản sao. Liên kết được hoan nghênh, nhưng nên bổ sung để trả lời, giới thiệu nguồn hoặc đọc thêm.

Answers should not start debates This community Q&A is not a discussion group. Please avoid holding debates in your answers as they tend to dilute the essence of questions and answers. For brief discussions please use commenting facility.

When a question or answer is upvoted, the user who posted them will gain some points, which are called "karma points". These points serve as a rough measure of the community trust to him/her. Various moderation tasks are gradually assigned to the users based on those points.

For example, if you ask an interesting question or give a helpful answer, your input will be upvoted. On the other hand if the answer is misleading - it will be downvoted. Each vote in favor will generate 10 points, each vote against will subtract 10 points. There is a limit of 200 points that can be accumulated for a question or answer per day. The table given at the end explains reputation point requirements for each type of moderation task.

The goal of this site is create a relevant knowledge base that would answer questions related to Odoo.

Therefore questions and answers can be edited like wiki pages by experienced users of this site in order to improve the overall quality of the knowledge base content. Such privileges are granted based on user karma level: you will be able to do the same once your karma gets high enough.

If this approach is not for you, please respect the community.

Here a table with the privileges and the karma level